COVID

Narciarstwo i snowboard to sporty na świeżym powietrzu, w których ryzyko infekcji jest mniejsze, niż w pomieszczeniach zamkniętych. Staramy się stworzyć jak najmniej punktów kontaktowych, dlatego też wprowadziliśmy następujące zasady rekomendacje:  

  • Zapisy na lekcje przyjmujemy telefonicznie 
  • Instruktorzy zostali poinstruowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie            przejazdów na wyciągu, prowadzenia zajęć oraz kontaktu z klientem. 
  • W szkole narciarskiej nie ma poczekalni. Rodzice powinni odebrać dziecko z              wyznaczonego punktu spotkań z instruktorem niezwłocznie po zakończeniu lekcji.